MÁY LỌC NƯỚC NUÔI TÔM

GIỚI THIỆU


  • Công nghệ màng lọc “UF + Tower” của hãng Dow (Mỹ) sẽ cung cấp cho khách hàng nuôi trồng thuỷ sản một giải pháp xử lý nước hiệu quả.
  • Dow IntegraFlux ™ UF với kích thước màng lọc 30 nm được áp dụng để loại bỏ Tảo, Vi khuẩn và Virus, …từ nguồn nước cấp để cải thiện chất lượng nước mà không cần dùng hóa chất.
  • Công nghệ tháp sinh học của Dow được áp dụng để loại bỏ NH3 và tăng O2 để cải thiện chất lượng nước nuôi trồng thủy sản.

Thông số kỹ thuật

Loại máy PTUF-2 PTUF-4 PTUF-8 PTUF-16
Công suất 6 – 10m3/h 14 – 20m3/h 24 – 40m3/h 48 – 80m3/h
Công suất máy bơn 1,5 Kw 2,2 Kw 5,5 Kw 11 Kw
Loại màng lọc sử dụng Màng lọc DOW Màng lọc DOW Màng lọc DOW Màng lọc DOW

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *